Muurahainen keon äärellä

26.08.2020 | Blogi

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Ilmastotyössä kunnat, erityisesti pienet kunnat, ovat kuin muurahaisia ison keon äärellä. Kekoon on kerätty paljon korsia ja neulasia aikojen saatossa ja nyt pienelle muurahaiselle kerrotaan, että keko pitäisi pienentää paremmin ympäristöönsä soveltuvaksi. Pieni muurahainen työn äärellä pohtii, kuinka tämä onkaan mahdollista, kun nykyinen keko on todettu hyväksi ja toimivaksi paikaksi asua ja kasvattaa jälkeläisiä. Tilaahan siinä tosin on ehkä vähän liikaakin, kun muurahaisten lukumääräkin on pikkuhiljaa vähentynyt. Nykyinen muurahaisten populaatio elää ja voi hyvin, ravintoa on riittänyt hyvin kaikille samoin lämpöä aina talvipakkasillakin.

Työ keon koon pienentämiseksi näyttää suurelta ja työlle annettu aika kovin lyhyeltä. Mistähän kulmasta ensimmäinen korsi keosta pois vedetään ja mihinkähän se olisi järkevä siirtää, pohtii muurahainen. Koska ongelma on visainen, muurahaiset ovat kutsuneet koolle suurkokouksen asiaa pohtimaan. Kokouksessa tehtävää pohdittiin puolelta jos toiseltakin eikä ihan tarkkaa suunnitelmaa syntynyt, mistä työ aloitettaisiin ja mihinkä poistettavat korret ja neulaset siirrettäisiin.

Muurahainen pohtii mielessään, kannattako tähän suureen ja raskaaseen työhön tarttua. Kotimetsässä on muita muurahaisia paljon suurempia asukkaita ja heidän toimintansa jälkiä on näkyvissä koko ajan enemmän. Työtä olisi niin kovasti tehtävänä!

Työn määrää pohtiessaan Muurahainen tuumaa, että kotimetsä on muuttumassa. Valtaisat rankkasateet ovat huuhtoneet monta muurahaisystävää mennessään, kuivuus on puolestaan näännyttänyt monena kesänä työn äärelle. Viime kesän myrskyssä kaatunut puu rikkoi kotikeosta osan, ja loppukesä muurahaisilta oli mennyt kotikekoa korjatessa.

Asiaa aikansa pohdittuaan muurahainen päättää kääriä hihansa ja aloittaa suuren työn yksi korsi kerrallaan. Hän hihkaisee ystävänsä mukaan ja alkaa aherrus kotikeon pienentämiseksi. Oikeastaan keko olikin hieman liian suuri, kaikki onkalot eivät olleet enää käytössä. Keon lämpimänä pitäminenkin oli talvisaikaan aika iso työ. Hieman pienempi keko säästäisi monta muurahaisen askeltakin. Yhdessä muurahaiset aloittavat työn keon pienentämiseksi yksi korsi ja yksi neulanen kerrallaan.

Muurahaisen askelia tekemässä

KESTO -tiimi

KESTO -tiimi

Share This