HANKE

KESTO – Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke

KESTO-hankkeen (1/2020-12/2021) päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduille sekä Siilinjärvelle.

Hanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy, joka vastaa Keski-Savon toteutuksesta. Ylä-Savon osatoteutuksesta vastaa Iisalmen kaupunki. KESTO-hankketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto 75% (EAKR), mukana olevat kunnat ja muut tahot.

Mukana hankkeessa ovat Keski-Savosta Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus sekä Siilinjärvi, Ylä-Savosta Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Vieremä, alueen jätehuoltoyhtiöt Keski-Savon jätehuolto Llky, Jätekukko Oy ja Ylä-Savon jätehuolto Oy sekä Keski-Savon ympäristötoimi. 

Kunnissa ja seuduilla tehtävä ilmastotyö on muutakin kuin ilmasto-ohjelmien laatimista. Energiatehokkuuden ja vähähiilisen liikkumisen lisääminen sekä materiaalikiertojen parantaminen ovat keskeisiä teemoja, joiden parissa töitä tehdään yhdessä kuntien kanssa. Lähiruoan lisääminen ja ruokahävikin pienentäminen ovat myös osa ilmastotyötä.

Hankkeen aikana kunnissa tehdään erilaisia pilotointeja ja kokeiluja näiden teemojen ympärillä. Kokeilujen avulla pyritään löytämään hyviä uusia tapoja tehdä asioita.

Ilmastotyö on haasteellista sen monitahoisuuden vuoksi. Siksi onkin tärkeää, että ilmastotyö otetaan osaksi kuntastrategioita, talousarviota ja hankintamenettelyä. Irrallisena ohjelmana ilmastotyön vaikuttavuus todennäköisesti jää pieneksi. Hankkeessa pyrimme tuomaan kunnille tietoa eri toimien ilmastovaikutuksista juurikin päätöksenteon tueksi.

Ilmastotyöhön halutaan mukaan myös kuntalaiset, yhdistykset eri sidosryhmät ja yritykset. Yhteistyöllä ja yhdessä ilmastotyö on tuloksellisempaa ja tehokkaampaa!

Share This