Keski-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma kommentoitavana 12.4.-30.4.2021

12.04.2021 | Tiedotteet, Uutiset, Yleinen

Keski-Savon kuntien yhteinen ilmastotyö on edennyt siten, että seudullisen ilmasto-ohjelman luonnos on valmistunut. Seudun kunnat (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus) ovat yhdessä maakunnallisen KESTO –ilmastohankkeen kanssa laatineen seudullista ilmasto-ohjelmaa vuoden 2020 aikana. Ohjelmaluonnos on nyt valmis ja on avoimesti kommentoitavana 12.4.-30.4. välisenä aikana. 

Seudullisen ilmastotyön pohjana ovat Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästölaskelmat, joiden mukaan vuonna 2018 Keski-Savon yhteenlasketut päästöt olivat 433,3 kt CO2 ekv. Yksittäisistä päästölähteistä merkittävimmät olivat lämmitys 35 %, tieliikenne 25 %, maatalous 13 % ja sähkönkulutus 9 %. Päästöt ovat laskeneet vuodesta 2007 vuoteen 2018 liki 25 %. Tämä selittyy osin uusiutuvan energiankäytön lisääntymiselle sekä valtakunnallisten päästökertoimien muuttumisella.

Keski-Savon ilmastotavoitteena on hiilineutraalius 2035 

Seudun ilmastotavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on lisäksi vähentää alueella syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Loput päästöt sidotaan maa- ja metsätaloudessa tai kompensoidaan esim. tuuli- ja aurinkoenergialla sekä biokaasuntuotannolla.  

Ilmasto-ohjelmassa on tunnistettu viisi seudulle yhteistä painopistealuetta: Ympäristöystävällinen liikkuminen, Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kestävää energiantuotantoa ja –kulutusta, Elinvoimainen maatalous tuottaa ruokaa seutua suuremmalle alueelle sekä Metsät hiilinieluna ja hyvinvoinnin lähteenä. 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
Kuva 1. Keski-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman painopisteet.

Näiden lisäksi ilmastotyöhön kuuluvat läpileikkaavina teemoina kuntatalous ja elinvoimaisuus sekä osallisuus ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana. Näiden lisäksi positiivinen ilmastoviestintä nähdään yhtenä tärkeänä osana ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. 

Osallistu ilmastotyöhön kommentoimalla ohjelmaluonnosta!

Kuntalaisia, yrityksiä, eri organisaatioita sekä muita toimijoita pyydetään osallistumaan seudun yhteiseen ilmastotyöhön kommentoimalla ohjelmaluonnosta osoitteessa kestosavo.fi/ilmasto-ohjelman kommentointi. Kaikki kommentit ovat arvokkaita ja ne huomioidaan ohjelman valmistelussa.  

Tavoitteena on, että kunnat käsittelisivät seudullista ilmasto-ohjelmaa päätöksenteossa touko-kesäkuuna aikana.  

Share This