Kiinnostaako kiertotalousliiketoiminta Keski-Savossa?

13.04.2021 | Tiedotteet, Uutiset, Yleinen

Keski-Savossa Riikinnevan aluetta Leppävirralla lähdetään aktiivisesti kehittämään kohti kiertotalouden keskittymää.  Riikinnevan alueen toimijat yhdessä KESTO-hankkeen kanssa ovat aloittaneet alueen kehittämistyön. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoituksena on laatia alueen kehittämissuunnitelma sekä hahmotella askelmerkkejä alueen rakentumisesta kohti innovatiivista ja toimivaa kiertotalouden keskusta. 

Osana kehittämistyötä on avattu kiertotalousliiketoiminnasta kiinnostuneille KYSELY Riikinnevan alueen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Kysely on avoinna 12.4.-2.5.2021 välisen ajan. Kyselyllä kartoitetaan yritysten sekä muiden toimijoiden kiinnostusta kiertotalousliiketoimintaan Riikinnevan alueella sekä kiinnostusta yhteistyöhön alueella jo toimivien yritysten kanssa. 

Alueen laajentumisen mahdollistajana toimii Leppävirran kunta, joka on käynnistänyt asemakaavoitustyön teollisten tonttien lisäämiseksi nykyisen Riikinnevan jäteaseman välittömään läheisyyteen. Leppävirran kunnan ja Varkauden kaupungin elinkeinoyksiköt ovat tunnistaneet kiertotalouden yhdeksi tulevaisuuden toimialaksi, jolle yhteistyöllä lähdetään hakemaan kasvua ja kehitystä. 

Riikinnevaan kiinteästi kytkeytyvät toimijat Keski-Savon Jätehuolto Llky, Riikinvoima Oy sekä Varkauden Aluelämpö Oy ovat aktiivisesti mukana kehittämässä alueen toimintaa. Keski-Savon Jätehuolto on ottamassa suurempaa roolia alueen kehittämisessä, etsimällä mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita laajempaan jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Alueelle suuntautuu jo nyt itäisen Suomen alueelta erilaisia materiaalivirtoja, joiden tehokkaampi hyödyntäminen olisi mahdollista. Alueen ehdottomana etuna on lämpöenergian saanti suoraan Riikinvoima Oy:ltä. Lämmön omistaa Varkauden Aluelämpö Oy, joka on kiinnostunut ylimääräisen lämpöenergian myynnistä teollisille toimijoille Riikinnevan alueella. 

Lisätietoja alueen kehittämisestä ja alueelle sijoittumisesta antavat

Laura Leppänen
projektipäällikkö, KESTO-hanke
044 756 4230
laura.leppanen@navitas.fi

Jouko Laitinen
toimitusjohtaja, Navitas Yrityspalvelut
puh. 040 720 2401
jouko.laitinen@navitas.fi

Antti Tulila
elinkeinoasiamies, Leppävirran kunta
puh. 044 750 7023
antti.tulila@leppavirta.fi


Share This