Pohjois-Savon geoenergiapotentiaali kartalla

03.02.2021 | Uutiset, Yleinen

Pohjois-Savon liiton vuonna 2017 tilaama maakunnan geoenergiapotentiaali on nyt karttapalvelussa kaikkien tutustuttavana! Geoenergiapotentiaalin kartta löytyy Hiilineutraali Pohjois-Savo (HIMA) -hankkeen sivuilta TÄSTÄ. Mikäli kuntaa, yritystä tai yksityistä kotitaloutta geoenergian hyödyntäminen kiinnostaa, geopotentiaalikartalta pystyy tarkistamaan kallioperään, maahan ja vesistöihin varastoituneen lämmön hyödyntämisen mahdollisuudet. Lisätietoa geoenergiapotentiaalista löytyy sekä vuoden 2017 tuotetut raportit löytyvät Pohjois-Savon Liiton sivuilta. Selvityksen laatijana toimi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Geoenergian hyödyntäminen ja siihen kohdennetut tuet

Geoenergian käyttäminen on ilmastoystävällistä puhdasta energian hyödyntämistä ja sen vuoksi tällä hetkellä hyvinkin kiinnostavaa. Geoenergian hyödyntäminen on mahdollista lämpöpumppujen avulla. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien öljylämmitteisten pientalojen omistajien on mahdollista saada valtion tukea siirryttäessä muihin lämmitysmuotoihin. Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Lisätietoa pientalon öljylämmityksestä luopumisen avustuksesta TÄSTÄ.

Talonyhtiöille ja kunnille opas lämpöpumppujen hankinnasta löytyy Motivan sivuilta. Lämpöpumpputyypistä riippuen lämpöenergiaa otetaan ulkoilmasta, talon ilmanvaihtoputkiston poistoilmasta, vedestä, maasta tai kalliosta. Lämpöpumpuilla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä monenlaisissa kiinteistöissä. Lämpöpumpuilla aikaansaatu energiansäästö vaikuttaa kansallisella tasolla sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen. On huomioitava, että energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristövaikutusten näkökulmasta lämpöpumppuinvestointi on mielekkäin kohteissa, joissa on käytössä sähkö- ja öljylämmitys.

Asuinrakennuksille energia-avustusta myöntää myös ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). ARA:lla on avustusmuotoja henkilöasiakkaille, talonyhtiöille sekä ARA-yhteisöille.

Yrityksille Business Finland myöntää tukea energia-investointeihin. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1)      uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä ja jossa

  • edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
  • investoidaan uuteen laitokseen tai
  • kyse on sellaisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2)      energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja

  • jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
  • kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta

3)      muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Business Finladin energiatuesta lisätietoa TÄSTÄ.

Lähteet:

https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/lampopumput

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Share This