Nyt on tilaisuus vaikuttaa Ylä-Savon ilmastotyöhön

03.08.2020 | Tiedotteet, Uutiset

Ylä-Savoon tehdään vuosien 2020-2021 aikana ilmasto-ohjelmaa, jossa määritellään seutukunnan yhteiset ilmastotoimien painopistealueet ja päästövähennystavoitteet. Samaan aikaan Ylä-Savon neljään kuntaan, Iisalmeen, Kiuruvedelle, Lapinlahdelle ja Vieremälle tehdään omat ilmaston toimintasuunnitelmat, joissa tavoitteiden lisäksi esitetään myös toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ylä-Savon kuntien asukkailla on nyt kyselyyn vastaamalla mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi ilmasto-ohjelman painopistealueisiin ja mahdolliseen hiilineutraaliustavoitteeseen. Mitä Ylä-Savon olisi hyvä painottaa omissa ilmastotavoitteissaan, kenties uusiutuvaa energiaa, kestävää metsätaloutta tai biokaasun tuotantoa?

Samaan kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa myös asuinkuntasi ilmastotyöhön. Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti ja Vieremä valmistelevat ilmaston toimintasuunnitelmia, joiden tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitus saada osaksi kuntastrategioita, talousarviota ja hankintamenettelyjä.

– Tarkoituksena on, että toimintasuunnitelmat eivät jää irrallisiksi ohjelmiksi, vaan ilmastotyö saadaan osaksi päätöksentekoa, kertoo projektivastaava Kirsi Savolainen Ylä-Savon ilmastotyötä koordinoivasta KESTO-hankkeesta.

Kuntien ilmastotavoitteiden mukaisella päätöksenteolla on vaikutusta myös kuntalaisten elämään ja jokaisen omaan hiilijalanjälkeen. Kyselyn vastauksia hyödynnetään ilmasto-ohjelman ja kuntakohtaisten toimintasuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden muodostamisessa.

”Ilmastotyö on monitahoista ja siksi haastavaa. Tähän haasteeseen tarvitaan mukaan kuntaorganisaatioiden lisäksi niin kuntalaiset, yhdistykset, eri sidosryhmät kuin yrityksetkin.”

 ̶  Kirsi Savolainen, KESTO-hankkeen projektivastaava (Ylä-Savo)

Ylä-Savon ilmastokysely on nyt auki osoitteessa bit.ly/ylasavonilmastokysely. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Vastauksia kerätään 30.9.2020 saakka.      

Ilmasto-ohjelmat ovat EAKR-rahoitteisen KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) -hankkeen päätavoite. Ylä-Savon seudullisen ilmasto-ohjelman ja kuntakohtaisten ilmaston toimintasuunnitelmien lisäksi hankkeessa laaditaan ilmasto-ohjelmat myös Keski-Savon seudulle ja Siilinjärvelle.

Lisätietoja:

projektivastaava Kirsi Savolainen, KESTO-hanke
040 584 0803
kirsi.savolainen@iisalmi.fi

Share This