Hae mukaan korttelikeräyskokeiluun (Keski-Savon Jätehuolto Llky:n alue)

24.06.2020 | Tiedotteet, Uutiset

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Keski-Savon jätehuolto Llky yhteistyössä KESTO-hankkeen kanssa järjestää vuosina 2020-2021 toiminta-alueellaan pientaloalueille suunnattuja korttelikeräyskokeiluja. Korttelikeräys mahdollistaa jätteiden syntypaikkalajittelun myös pientaloalueilla ja vähentää jätehuollon liikennöintiä asuinalueella. Kokeilussa kerättäviksi jätejakeiksi tulevat biojäte, kartonki, lasi, metalli ja sekajäte. Kokeiluun soveltuvalla alueella tulee olla vähintään kymmenen kiinteistöä.

Korttelikeräyksessä jätepiste on useamman talouden yhteisessä käytössä ja jätejakeet kerätään alueelta keskitetysti. Kiinteistökohtaisia sekajäteastioita ei kokeilun aikana tyhjennetä. Korttelikeräyskokeilujen kesto on 6-12 kuukautta. Ensimmäiset alueet korttelikeräyskokeiluun valitaan kesällä ja kokeilut aloitetaan syksyllä 2020. Toinen kokeiluvaihe järjestetään vuonna 2021 ensimmäisen kokeiluvaiheen tuloksia hyödyntäen.

”Tarkoituksena on nostaa jätehuollon palvelutasoa ja samalla nostaa kierrätysastetta.”

 ̶ Janne Kuronen, Keski-Savon Jätehuolto Llky:n toimitusjohtaja

Keski-Savon jätehuolto haluaa kokeilla korttelikeräystä erilaisissa ympäristöissä, joten kokeiluun toivotaan osallistujia monenlaisilta asuinalueilta. Soveltuvat alueet voivat olla esimerkiksi keskustaajaman korttelialueita, olemassa olevia kyläkimppoja tai muita alueita, joiden asukkaat yhdessä sopivat kokeiluun liittymisestä. Kokeilunalueiden tulee sijaita Keski-Savon jätehuollon toiminta-alueella (Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Varkaus).

Kiinnostuneet asuinalueet voivat hakea mukaan kokeiluun vapaamuotoisella hakemuksella, jossa käy ilmi vähintään mukaan liittyvien kiinteistöjen määrä ja osoitetiedot, yhteishenkilön nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisesti alustava ehdotus jätepisteen sijainnista.

Hakemukset korttelikeräyskokeiluun tulee jättää 5.8.2020 mennessä. Hakemukset korttelikeräyskokeiluun ja lisätiedot: Elina Huerta, projektivastaava (materiaalitehokkuus), KESTO-hanke elina.huerta@navitas.fi, 044 730 8514.

Share This